Systemy alarmowe i oddymiania

czujnik dymuGłównym zadaniem systemów alarmowych jest ostrzeganie przed zagrożeniami, takimi jak pożar czy włamanie. Jeśli aktualnie nie znajdujesz się na terenie chronionego budynku alarm skutecznie powiadomi o wtargnięciu lub innym niebezpieczeństwie sąsiadów lub wskazane przez Ciebie osoby. W zależności od indywidualnych potrzeb istnieje możliwość dowolnej konfiguracji systemu alarmowego poprzez wybór rodzajów czujników i opcji systemu. Dzięki temu może on sygnalizować  zagrożenie pożarowe lub stanowić element systemu kontroli dostępu do konkretnych pomieszczeń. Systemy oddymiania natomiast pozwalają odprowadzić dym i gorąco powstałe w wyniku pożaru na zewnątrz budynku. 

Poszczególne komponenty systemów alarmowych mogą być łączone ze sobą za pomocą kabli lub bezprzewodowo. W pierwszym przypadku warto zabezpieczyć okablowanie przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem. Jeśli chodzi o rozwiązanie bezprzewodowe należy pamiętać o regularnej wymienia baterii, aby system mógł niezawodnie spełniać swoja funkcję. 

Dopasowanie funkcji urządzenia do indywidualnych potrzeb oraz względy estetyczne zależą od Ciebie, jednak każdy system, aby mógł działać poprawnie musi składać się z niezbędnych elementów. Należą do nich: centrala alarmowa, która stanowi serce całego systemu; urządzenie, dzięki któremu istnieje możliwość zarządzania systemem w postaci manipulatora, szyfratora lub klawiatury; czujki, których zadaniem jest wykrywanie obecności intruza lub innych zagrożeń; sygnalizatora, który przekazuje informacje o alarmie otoczeniu oraz przyciski napadowe, służące do dyskretnego uruchomienia cichego alarmu.