Telewizja dozorowa

mężczyzna przed monitoramiTelewizja dozorowa (w skrócie CCTV, z ang. closed circuit television ), zwana także telewizją przemysłową  lub monitoringiem wizyjnym  oznacza telewizję w systemie zamkniętym umożliwiającą nieustanną obserwację danego obszaru, rejestrację i archiwizację obrazu. Jej główną funkcją jest poprawa bezpieczeństwa poprzez monitorowanie obiektów i osób na danym obszarze. System ten doskonale spełnia także rolę prewencyjną oraz pozwala na obserwację i kontrolę sytuacji i wydarzeń z odległości. 

System telewizji dozorowej składa się z kilku współpracujących ze sobą elementów. Po pierwsze z urządzenia, dzięki któremu możliwe będzie uchwycenie obrazu, czyli kamery. Kolejnym niezbędnym narzędziem jest  urządzenie rejestrujące w postaci rejestratora i nośnika zapisu, którym może być np. twardy dysk. Aby system mógł spełniać swoją rolę niezbędny jest także monitor, czyli urządzenie na którym odtwarzany będzie obraz. Konieczne jest oczywiście stosowne okablowanie, w skład którego wchodzą przewody wizyjne, sterujące, transmisyjne oraz sygnałowe lub, w przypadku metody bezprzewodowego przekazu obrazu, zapewnienie zasilania poszczególnym elementom systemu.

Systemy telewizji dozorowej pozwalają w dużym stopniu ograniczyć kradzieże, a także chronią przed niepowołanymi osobami z zewnątrz. Dlatego są powszechnie stosowane w zakładach przemysłowych, w obiektach handlowych, w muzeach, obiektach o charakterze historycznym lub kulturalnym, w przestrzeniach biurowych itp.

Nasza firma specjalizuje się w dystrybucji profesjonalnego sprzętu CCTV. Służmy także fachowym doradztwem w doborze odpowiedniego systemu dopasowanego do Twoich indywidualnych potrzeb.